Konvensiyalar

Xalqaro mehnat tashkilotining O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalari


 1. Majburiy mehnat to’g’risidagi(29-konvensiya)
 2. Qirq soatlik ish haftasi to’g’risidagi (47-konvensiya)
 3. Haq to’lanadigan ta’til to’g’risidagi(52-konvensiya)
 4. Jamoa muzokaralarini tashkil etish va yurutish huquqi prinsiplarini qo’llash to’g’risidagi (98-konvensiya)
 5. Teng ahamiyatli mehnat uchun erkaklar va xotin qizlarga teng haq to’lash to’g’risidagi 1951 yilgi konvensiya(100-konvensiya)
 6. Onalikni muhofaza qilish to’g’risidagi (103-konvensiya)
 7. Majburiy mehnatni tugatish to’g’risidagi (105-konvensiya)
 8. Mehnat va ish turlari sohasida kamsitishto’g’risidagi(111-konvensiya)
 9. Ish bilan ta’minlash sohasidagi siyosat to’g’risidagi (122-konvensiya)
 10. Mehnatkashlarning vakillari to’g’risidagi(135-konvensiya)
 11. Eng kichik yosh to’g’risidagi (138-konvensiya)
 12. Jamoa muzokaralarini olib borish to’g’risidagi (154-konvensiya)
 13. Bolalar mehnatining yomon shakillarito’g’risidagi (182-konvensiya)
 14. Halqaro mehnat tashkilotining O’zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalari (Ratifikatsiya qilingan konvensiyalar)
 15. Bolalar va majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi kurashish bo’yicha Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyalariga, milliy me’yoriy-huquqiy hujjatlarga hamda Gender tenglikka amal qilish (Gender tenglikka amal qilish )