Ochiq ma’lumotlar

Ochiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.

4.O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim muassasasilariga qabul rejasicvs4.O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim muassasasilariga qabul rejasicvs

# Ma’lumotlar nomi Ma’lumotlar formati
1. O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim muassasalari ro`yxati cvs
2.  O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim yo`nalishlari va mutaxassisliklari cvs
3. Rahbariyat qabuli cvs
4. Bo’sh ish o’rinlari xlsx
5. Axborot-resurs markazlarni ro`yxati cvs
6. O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim muassasasilariga qabul rejasi cvs