Infografika

O‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI FAOLIYATINING 2017-2018 O‘QUV YILIDAGI ASOSIY KO‘RSATKICHLARI
 ccae3b97-77bd-42af-a05d-adb9ff84c985e10e3ed1-e694-4b3a-9b3a-8fbd9c0a2dd8d5a61e7e-8f4a-4d96-b222-925a38f0e599