Бухарская область среднее профессиональное образование

Руководитель отдела: Кобилов Хамид Хамидхожаев


Адрес: г. Бухара, ул. Мустакиллик, д. 45-А
Индекс:
200122
Электронная почта: buxoro@markaz.uz
Веб сайт:  www.kol.uz
Tелефон:0-365 222-01-59;    0-365 222-03-58     Факс:


O`rta maxsus, kasb-hunar ta'limi faoliyatini barcha yo`nalishlar va shalar bo`yicha boshqarish;

Boshqarma faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi;

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tayyorlov yo‘nalishlari va kasblarni unifikatsiyalash va birxillashtirish yuzasidan takliflar kiritadi;

Ta'lim muassasalarida davlat ta'lim va tarmoq standartlarini tadbiq etilishini nazorat qiladi hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar loyihalariga takliflar kiritadi;

Boshqarmaning ish faoliyatini rejalashtirish, yillik va istiqbol ish rejalarini ishlab chiqish hamda sifatli ijro etilishi ustidan nazorat olib boradi;

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari direktorlarini tanlash va tayinlash bo‘yicha takliflar kiritadi;

Ta'lim muassasalarining rahbar kadrlari va muhandis-pedagoglarini attestatsiyadan o‘tkazishni tashkil etadi.