Наманганская область среднее профессиональное образование

Руководитель отдела:  Тожиматов Баходир Шаробиддинович


Адрес: г.Наманган,  ул. Споортчилар,  д. 2
Индекс:
716003
Электронная почта: namangan@markaz.uz
Веб сайт:  www.namkollejlar.uz
Teлефон:0-369-211-71-41    0-369 226-14-53   факс:


O`rta maxsus, kasb-hunar ta'limi faoliyatini barcha yo`nalishlar va shalar bo`yicha boshqarish;

Boshqarma faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi;

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tayyorlov yo‘nalishlari va kasblarni unifikatsiyalash va birxillashtirish yuzasidan takliflar kiritadi;

Ta'lim muassasalarida davlat ta'lim va tarmoq standartlarini tadbiq etilishini nazorat qiladi hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar loyihalariga takliflar kiritadi;

Boshqarmaning ish faoliyatini rejalashtirish, yillik va istiqbol ish rejalarini ishlab chiqish hamda sifatli ijro etilishi ustidan nazorat olib boradi;

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari direktorlarini tanlash va tayinlash bo‘yicha takliflar kiritadi;

Ta'lim muassasalarining rahbar kadrlari va muhandis-pedagoglarini attestatsiyadan o‘tkazishni tashkil etadi.